DRDANCANDO.COM

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

"อาหารที่ถูกทิ้ง" (Food Waste) : ผลกระทบของปัญหาอาหารที่ถูกทิ้ง (3)

60334กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน

ปัญหาอาหารที่ถูกทิ้ง (Food Waste) ไม่ได้เป็นปัญหาที่เฉพาะฮ่องกง และ เกาหลีใต้ให้ความสำคัญและพยายามแก้ไขอย่างที่ผมได้เขียนไว้ผ่านบทความทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาเท่านั้น แต่กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ณ ปัจจุบันให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพราะ ณ ปัจจุบัน กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปมีปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งกว่า 90 ล้านตันต่อปี อันส่งผลทำให้สหภาพยุโรปมีเป้าหมายในการลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งให้เหลือเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ในปี 2025

ทั้งนี้ สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างประเทศในสหภาพยุโรป ปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างการผลิต และการเก็บเกี่ยวอาหารเหมือนอย่างในประเทศกำลังพัฒนา แต่เกิดขึ้นจากผู้บริโภคเป็นหลัก (คิดเป็น 40% ของอาหารที่ถูกทิ้งทั้งหมด) ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างจิตสำนึกของคนในประเทศให้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบเชิงลบอันเกิดจากอาหารที่ถูกทิ้งจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

Read more...
 

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้รับโล่เกียรติคุณ จากทางมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

33062

ผมขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาที่ได้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎอันดับ 1 ของประเทศตามเกณฑ์นานาชาติ Webometrics ประจำปี 2557 โดยขยับขึ้นจากอันดับที่ 15 ประมาณปีที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณที่ให้เกียรติแก่ผมด้วยโล่เกียรติคุณในฐานะเป็นประธานการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยครับ

Read more...
 

เปิดม่านการศึกษาประจำวันที่2ก.ย.2557 : ครูแจ่ม

fdafja7j9eighifadcba8

          "งานด้านการศึกษา เป็นงานที่สร้างคน" ออกไปรับใช้ในทุกภาคส่วนของไทย ทั้งภาคการเมือง ภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม ฯลฯ การลงทุนทางด้านการศึกษา จึง "สำคัญ" และ "จำเป็น" ยิ่ง!!

 

         แม้ที่ผ่านมาประเทศไทยลงทุนทางด้านการศึกษา มากเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลับตกต่ำ คุณภาพการศึกษาเกือบรั้งท้ายในกลุ่มประเทศอาเซียน

 

         คงถึงเวลา "ทบทวน" ในทุกองคพายพ ที่เป็นสาเหตุ "ฉุด" ให้การศึกษาไทยด้อยคุณภาพ ปัจจัยหนึ่งมาจากนโยบายของรัฐบาล และอีกปัจจัย "รัฐมนตรีศึกษาฯ" ควรจะเป็นคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล "คิดนอกกรอบ" เป็นคนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสิน และต้องแก้ปัญหาเป็น

 

         ดูเหมือนรายชื่อบรรดา "รัฐมนตรีศึกษาฯ" จากสารพัดโผ "ครม.บิ๊กตู่" ยัง "ไม่ใช่" คนที่จะมาเป็น "แม่ทัพ" ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของชาติได้จริง แถมบางคนยัง "สร้างบาป" ไว้ให้เด็กและเยาวชนไทยมาเป็นเวลายาวนาน

Read more...
 

"อาหารที่ถูกทิ้ง" (Food Waste) : ปัญหาท้าทายรัฐบาลเกาหลีใต้ (2)

9e6f39f38eaf47c38b60c93ab2b474a7กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน

บทความครั้งที่ผ่านมาผมได้พูดถึงปัญหาอาหารที่ถูกทิ้ง (Food Waste) และแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวของรัฐบาลฮ่องกงอาทิ การลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งของคนในชุมชน การบริจาคอาหารผ่านโครงการต่างๆ การคิดราคาขยะ และการคัดแยกขยะ เป็นต้น ในครั้งนี้ผมอยากเสนอบทเรียนเพิ่มเติมสำหรับนโยบายการแก้ปัญหาอาหารที่ถูกทิ้งที่ประเทศไทยสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีปัญหาเรื่องอาหารที่ถูกทิ้งเช่นเดียวกับฮ่องกง

ประเทศเกาหลีใต้ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องเผชิญกับปัญหาอาหารที่ถูกทิ้งไม่ต่างอะไรกับหลายประเทศทั่วโลก เพราะเมื่อพิจารณาปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งระหว่างปี 2008 และ 2012 พบว่า อาหารที่ถูกทิ้งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 3 ต่อปี อีกทั้งเมื่อพิจารณาเฉพาะปี 2012 ประเทศเกาหลีใต้ ต้องรับมือกับปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งมากกว่า 17,000 ตันในแต่ละวัน ซึ่งสูงกว่าไต้หวันถึง 3 เท่า ในขณะที่เกาหลีใต้มีปริมาณประชากรมากกว่าไต้หวันเพียง 2 เท่า ดังนั้นการลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งของคนในชาติ จึงถูกนำมาเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 61
Kriengsak Newsletter
ต้องการสมัครรับข่าวสาร
Email:

Resources

Banner
Banner
Banner
Banner


VIDEO - VIDEO: ปัญหารับจ้าง ทำการบ้าน - Monday, 25 August 2014 09:55
News - Article: เผชิญหน้าธรรมชาติ'อคติ'(1) - Friday, 01 August 2014 12:19