DRDANCANDO.COM

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

การส่งเสริมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

632518เดลินิวส์
คอลัมน์ “แนวคิด ดร.แดน”

ถึงแม้ว่าท้องถิ่นเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ แต่ท้องถิ่นกลับได้รับความสำคัญค่อนข้างน้อย ซึ่งเป็นผลจากกระแสการพัฒนาแบบทุนนิยมที่เน้นการพัฒนาในเขตเมืองแต่ละเลยชนบท ทำให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงมากขึ้น และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนา

ทิศทางการพัฒนาที่ผ่านมาทำให้ความเจริญกระจุกตัวในเขตเมืองมากขึ้น เพราะทุกคนต่างมุ่งเป้าหมายไปยังแหล่งที่ตนสามารถสร้างรายได้หรือผลกำไรได้มากที่สุด โดยเฉพาะการอพยพเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตัวเมืองใหญ่เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีการจัดสรรงบประมาณจำนวนมากไปสู่เมืองใหญ่ ขณะที่ท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่ามาก

Read more...
 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย (1)

indai-thailandกรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน

ผมได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง “ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียและไทยในมุมมองของไทย”(Economic Relation between North East India and Thailand in Thai Perspective) ณ มหาวิทยาลัยมณีปุระ (Manipur Central University) ในเมืองอิมฟาล (Imphal) ในประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา

ผู้จัดงานได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการบรรยายว่า ต้องการทราบมุมมองของผมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของไทยกับภูมิภาคดังกล่าวของอินเดีย โอกาสและข้อจำกัด และข้อเสนอแนะในการพัฒนาความสัมพันธ์ดังกล่าวในมุมมองนักวิชาการไทย

Read more...
 

ดร.เกรียงศักดิ์ อวยพร เนื่องในวันสงกรานต์ 2557

Read more...
 

รู้จักตัวเองก่อนวิ่งตามกระแส

mirrorโลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

ปัจจุบันคนจำนวนมากต่างพยายามมุ่งขวนขวายในการ พัฒนาตนเองด้านทักษะความ รู้ความสามารถทั้งในและนอกระบบ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เอก การเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ แต่สิ่งสำคัญที่คนส่วนใหญ่กลับหลงลืมและละเลยไปอย่างน่าเสียดายคือ "การรู้จักตนเอง"

การรู้จักตนเอง เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ดูเหมือนไม่น่าจะสลักสำคัญอะไรที่เราต้องมาเรียนรู้ทำความเข้าใจ แต่คนที่ไม่รู้จักตนเองมักใช้ชีวิตโดยปล่อยไปตามกระแสสังคม เลียนแบบตามคนรอบข้างโดยขาดจุดยืนที่ชัดเจน สุดท้ายไม่สามารถพบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตได้ นำไปสู่ปัญหาตามมามากมาย

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 54
Kriengsak Newsletter
ต้องการสมัครรับข่าวสาร
Email:

Resources

Banner
Banner
Banner
Banner